twitter.com/YKSeyahatBursu ykseyahatbursu@gmail.com

Neden Yaşar Kemal?

Gezgin olmak merak etmektir. Bilinmeyeni veya az bilineni bilmeyi, görmeyi, tecrübe etmeyi istemektir. Keşfedilmemişi keşfetmek, keşfedilmiş olanları ise bir kez de kendi gözleriyle görmek ve o keşif duygusunu yaşamak istemektir. Cesaret etmektir, maceraya atılmaktır. Gördüklerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini paylaşmaktır, ama sözle ama yazıyla. Gezgin olmak biraz da kendin bilmektir, kendini öğrenmektir.

Yaşar Kemal Seyahat Burs programı adını Anadolu’nun kültürünü, coğrafyasını, doğasını, insanını, insan ilişkilerini en iyi betimleyen ve Türk edebiyatının en iyi yazarları ve masal anlatıcılarından biri olan Yaşar Kemal’den alır. Bu burs programının temel amacı gençlerin görerek, öğrenerek, tecrübe ederek, ön yargılarını yenerek ve doğru bilgiye yerinde ulaşarak birer dünya vatandaşı olabilmesini sağlamak, dünyamıza ve topluma daha faydalı ve nitelikli insanlar kazandırmaktır. Yaşar Kemal Seyahat Bursu öğrenmeye, keşfetmeye, yaratmaya ve yarattıklarını başkalarıyla paylaşmaya istekli gençleri maddi ve manevi olarak destekler, onları yönlendirir ve çeşitli imkanlar sağlayarak gençlerin nitelikli insanlar olmasını sağlar. Gençlerin seyahat ederken gördüğü, tanık olduğu, keşfettiği ya da öğrendiği şeylerden ilham alarak yaratıcılıklarını arttırmalarını hedefler. Seyahatleri esnasında edindikleri tecrübeler sayesinde kendi ülkelerinin tarihini, coğrafyasını, kültürünü, doğasını, insanını, zenginliklerini ve en önemlisi de potansiyelini yerinde tecrübe etmelerine ve ülke gerçeklerini daha iyi kavramalarına yardımcı olur.