twitter.com/YKSeyahatBursu ykseyahatbursu@gmail.com

Başvuru Koşulları

Başvuru Süresi

Yaşar Kemal Seyahat Burs başvuruları sadece internet üzerinden alınır. Adaylar başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak burs başvurularını yapabilirler. Adaylar 15 Eylül 2017 Cuma Türkiye saatiyle saat 23:49‘a kadar başvuru yapabilir.

Başvuru Koşulları

Yaşar Kemal Seyahat Bursu’na başvuracak olan adaylar:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
01.01.1994 ile 31.12.1999 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.
• Seyahatini yurtiçinde bir yere ya da yerlere yapmalıdır.
• Sağlık durumu seyahat etmeye elverişli olmalıdır.
• Seyahatini en geç 31 Aralık 2017 tarihinde tamamlayacak şekilde planlamalıdır.
• Burs başvurusunun kabulü halinde burs veren ile sözleşme imzalamalıdır.

Bursiyer Sayısı

Yaşar Kemal Seyahat Burs Programı 2017’de en fazla 3 öğrenciye yurtiçi seyahat bursu verecektir.

Burs Miktarı

Adayların yurtiçi seyahat için talep edebilecekleri maksimum burs miktarı 1500 Türk Lirasıdır. Yurtiçi seyahat projelerini başarılı şekilde tamamlayıp seçici kurul tarafından onay alan adaylar devam eden yıllarda yurtdışına yapmayı planladıkları seyahat projeleri için 1500 € tutarında burs başvurusu yapmaya hak kazanırlar. Toplam bütçesi belirtilen bu miktarları aşan projeler değerlendirmeye alınmaz. Burs tutarları bursiyerlerin banka hesaplarına seyahatlerinden en geç bir hafta önce yatırılır. Yapılacağı beyan edilen seyahat projesi gerçekleşmediği takdirde bursiyer, talep ettiği burs tutarının yarısını iade etmekle yükümlüdür.

Bütçe yaparken dikkat edilecek hususlar:

 • Ulaşım bütçesi toplam bütçenin % 30’undan fazlası olamaz.
 • Konaklama bütçesi toplam bütçenin % 30’undan fazlası olamaz.

  Değerlendirme

  İlk değerlendirme başvuru süresinin dolmasını takiben 15 gün içinde 4 kişiden oluşan seçici kurul tarafından yapılır.

  Değerlendirme yapılırken;

  1) Aday başvuru koşullarını sağlıyor mu?
  2) Aday başvuru formunu eksiksiz ve istenildiği şekilde doldurmuş mu?
  3) Adayın talep ettiği burs miktarı uygun mu?
  4) Aday başvurusunu yaparken Türkçe imla kurallarına dikkat etmiş, Türkçe dilini güzel kullanmış ve anlatım bozukluğu yapmamaya özen göstermiş mi?
  5) Önerilen seyahat projesi mekansal, zamansal ve bütçesel açıdan uygun mu?
  6) Önerilen seyahat projesi özgün bir proje mi, proje sonunda elde edilmesi planlanan sonuçlar ve üretim çıktıları gerçekçi mi?

  sorularının cevapları aranır.

  İlk değerlendirmeden sonra kısa listeye kalan adaylarla seçici kurul duruma göre yüzyüze veya internet üzerinden mülakatlar yapar. Bursiyer bu mülakat esnasında seçici kurula seyahat projesi ile ilgili bir sunum hazırlamak ve seçici kurulu bu projeyi yapabileceğine ikna etmekle yükümlüdür. Örneğin aday mülakatında proje çıktısı olarak film üreteceğini belirtmiş ise bu sunumda seçici kurula film yapabildiğini gösterebilmelidir. Aday 4 kişilik seçici kurulun tamamının onayını almak zorunda olduğundan bursa hak kazanan adaylar oybirliği ile seçilir. Bursu kazanan adaylara seyahat projesini yürütmesi konusunda kendisine yardımcı olmak ve onu yönlendirmek üzere seçici kurul tarafından bir mentör (danışman) atanır.