twitter.com/YKSeyahatBursu ykseyahatbursu@gmail.com

2016

Melike Koçak 

Melike, Yaşar Kemal Seyahat Bursu’na başvurduğunda liseyi yeni bitirmiş ve Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü kazanmıştı. Aklında uzun süredir İç Anadolu ile ilgili bir fotoğraf projesi yapmak vardı. Bu coğrafi bölgenin insanları ve kültürü hakkında sosyal medyada dile getirilen izlenim ve espriler aklında bir manzara yaratmış, fakat bu manzaranın son derece sağlıksız olduğunu düşünmüştü. Ailesinin kökleri de Çankırı’ya dayandığı için  İç Anadolu’yu daha iyi tanımak istiyordu.  Ayrıca ülkenin kültürel ve siyasi dinamiklerine bu kadar etki eden bir bölge hakkında yetersiz sanatsal çalışma olduğuna, bu bölgenin yeteri kadar incelenmediğine inanıyordu. Oluşturacağı fotoğraf serisinde yakalamayı hedeflediği şey, İç Anadolu’nun kendine has estetiği oldu. Şehirleşme ve her şeyi standartize etme merakının getirisiyle önümüzdeki yıllarda iyice kaybolacağına inandığı bu estetiği, kaybolmadan belgelemek için yola çıktı.

Çok genel bir kavram olan ‘’estetiği’’ incelerken üç ana kanalı takip etti. Bölgenin insanları / ruh hallerinin görünür etkileri / bu insanların görünüşleri, doğa ve mimari. Bu üç kanala ek olarak 19 yaşında bir genç kız olarak kendisinin bu seyahat  esnasında hissettikleri.

Fotoğraflamak için bölgedeki 13 ilden sadece üçünü tercih ettim. (Ankara, Çankırı ve Yozgat) Bu seçimi yaparken gideceği şehirlerin hem özgün bir estetiğe sahip olmalarına hem de bölgenin estetiği diyebileceğimiz genel bir görselliğe hitap etmelerine özen gösterdi.

Seriyi ‘Mid Anatol’ olarak adlandırmasın nedeni ise İç Anadolu’ya dair özet niteliğinde, ‘’ceviz kabuğunda’’ bir yaklaşım göstermesi oldu. Bölgedeki 13 şehirden sadece üçünü seçti, fotoğraf sayısını da 13 ile sınırlı tuttu. Serinin adının da bu durumla tutarlı olmasını istedi. Seçimlerini yapmasında etkili olan unsur ise minimalist ama atmosferi çok yoğun bir seri oluşturmak istemeseydi.

2016 yazında Ankara, Çankırı ve Yozgat’a yapmış olduğu seyahatlerinde çektiği fotoğrafları ilk önce kendi çıkardığı  Fabrika Fanzin’de yayınladı. Mid Anatol serisinden 6 adet fotoğrafı ise daha sonra ABD menşeli bir online sanat dergisi olan For Example Art’ta yayınlandı. 2017’de Şubat ayının üçüncü haftasında İstanbul’da Fotoğrafevi‘nde Mid Anatol fotoğraf projesini sunup sergisini gerçekleştirdi.